Zorg voor uzelf en uw nabestaanden

Zorg voor uzelf en uw nabestaanden

Naast de steun die buren, familie en vrienden aan elkaar kunnen geven, bestaan er ook meer gespecialiseerde vormen van hulpverlening. Voor professionele hulp kan u in de eerste plaats terecht bij uw huisarts. Verder zijn er verschillende gezondheidscentra waar pshychologen en vetrouwenspersonen kunnen geraadpleegd worden. Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier. Via onderstaande links vindt u meer informatie over professionele rouwbegeleiding.

Algemeen

Zelfdoding

Verkeersslachtoffers

Ouders

Kinderen en jongeren

Kinderen

Jongeren

Andere

Naast professioneel geschoolde hulpverleners kan u ook een beroep doen op vrijwilligers die opgeleid zijn om op een verantwoorde manier met rouwende mensen om te gaan.

Er zijn ook tal van zelfhulpboeken rond rouw en verlies. Via onderstaande link vindt u nuttige lectuur rond afscheid voor kinderen, jongeren en volwassenen.